За експлуатацію каналізаційних мереж відповідає власник

Діюче в Україні законодавство передбачає відповідальність власника за каналізаційні мережі, які йому належать. Окрім того споживачі повинні дотримуватися встановлених  надавачем послуг (договором ) кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках, вимагати від субспоживачів виконання положень встановлених правил та вимог місцевих правил приймання. На жаль, підприємства міста не завжди дотримуються законодавства, що доволі часто призводить до сумнівних наслідків.

 

Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України передбачають, що межею вуличної каналізаційної мережі є контрольний колодязь на ній включно, а межею дворової каналізації – перший від будинку колодязь включно. Каналізаційна мережа, що перебуває на балансі та території абонента, називається відомчою каналізаційною мережею і обслуговується відомствами, підприємствами, яким вона належить.

На жаль, деякі підприємства Чернігова, ігноруючи встановлені Правила, забули про те, що саме вони відповідають за своєчасне обслуговування мереж, які їм належать, та саме вони повинні контролювати, що скидається у каналізацію. Доволі часто така безвідповідальність призводить до серйозних наслідків.

Так, 5 лютого стався виток каналізаційних вод на території паркової зони в районі «Мегацентру». Через засмічення напірної каналізації ТОВ БК «Акваріум» (проспект Миру, 44Д) стічні води з туалету у підземному переході переповнили колодязь-гаситель та вийшли на поверхню.

Після звернення власника каналізаційної споруди до КП «Чернігівводоканал», службою каналізаційних мереж була надана послуга з прочищення каналізації. Причиною аварійної ситуації стало ганчір’я, будівельне та інше сміття, яке перекрило випуск з каналізаційної системи підземного переходу в загальноміську каналізацію. Оскільки каналізаційна система в підземному переході є напірною, а перекачування стоків з туалету здійснюється чотирма насосами, стічні води під тиском витікали на поверхню на території парку.

Представник власника каналізаційної системи пояснив, що туалет у переході є громадським, тому контролювати що саме туди скидають громадяни, власник не в змозі. При перевірці було встановлено, що фактично туалет є службовим. При цьому обов’язкове щорічне обслуговування каналізаційної мережі ТОВ БК «Акваріум» не проводилось, що і могло стати причиною витоків каналізаційних стоків на територію парку.  

Правове регулювання питання

У відповідності до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, до систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

При цьому стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами та місцевими правилами приймання.

У разі невиконання споживачами цих Правил та місцевих правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

 

Інформаційна служба КП "Чернігівводоканал" 

07/02/2018

Написати нам