2006 -2011 роки

Виконуються роботи з реконструкції очисних споруд, які не забезпечували необхідного рівня очищення стоків. На ці роботи із різних джерел було витрачено понад 21 млн грн. Виконано комплекс робіт з реконструкції аеротенків і переобладнання їх в очисні установки ЕК 12500, з використанням носіїв прикріпленого біоценозу, що дало змогу значно підвищити ефективність біологічного очищення, забезпечити фактичні скиди забруднюючих речовин після очищення в річки Білоус та Десну у межах встановлених лімітів. Також замінено решітку тонкої очистки, виконано відновлювальні роботи на первинних та вторинних відстійниках, де накопичилось понад 500 тис. тонн мулу, здійснено заміну обладнання на насосній станції циркуляції мулу, що втричі зменшило енергоспоживання. У 2011 році вперше в Україні було введено в дію ультрафіолетову установку “InLine” 16000 фірми «BERSON» – це дало змогу перейти з хлорного знезараження стоків на опромінювання їх ультрафіолетом, що виключило шкідливий вплив хлороорганіки на водний басейн.«Бобровиця».