В Чернігові змінено Правила приймання стічних вод

На засіданні виконкому Чернігівської міської ради прийнято нові Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Чернігова (надалі – Правила). Документ пройшов регуляторну процедуру і затверджений виконавчим комітетом міської ради 4 квітня 2019 року.

Як проінформувала на засіданні начальник виробничо-технічного відділу КП «Чернігівводоканал» Світлана Ленько, починаючи з 2003 року (саме тоді затверджувалися діючі Правила), у Чернігові змінилися і стан очисних споруд, і склад стічних вод. Зокрема, у зв’язку з тим, що люди почали економити і споживання води зменшилося, стоки стали більш концентрованими та агресивними. Питання зміни тарифів на послугу з водовідведення Правилами не зачіпається.

Відбулися зміни Правил для підприємств

Світлана Ленько наголосила, що у нових Правилах змінено вимоги по декількох показниках забруднень. Наприклад, по хлоридах та сульфатах нормативи збільшено (послаблення вимог), а по БСК5 та ХСК* – навпаки, зменшено (підвищення вимог). Також вдосконалюється порядок контролю за скидами. Разом з тим, щодо підприємств, які скидають забруднені різними домішками стічні води в систему загальноміської каналізації, Правила змінилися.

Так, наприклад, кожне підприємство має скидати стічні води до системи централізованого водовідведення міста Чернігова через окремий випуск з обов'язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Водоканалом. На сьогоднішній день деякі підприємства скидають стічні води до одного колодязя, що унеможливлює визначення гранично допустимих концентрацій (ГДК) по кожному підприємству окремо. Це дозволяло їм оспорювати рішення щодо нарахування платежів за перевищення ГДК.

Для великих підприємств з’явилася можливість (і це передбачено законодавством) сплачувати за перевищення ГДК до 80% від оплати, яка встановлюється відповідно до Порядку визначення розміру плати. Для цього лише потрібно укласти додаткову угоду з Водоканалом, та сплачувати суми за перевищення ГДК не після проведення перевірок, які відбуваються, як правило, раз на квартал, а щомісячно.

На засіданні виконкому пролунало запитання, чи не доцільно було би в такому разі розбавляти стічні води в очисних спорудах поверхневими – тими, що збирає дощова каналізація? Фахівець Водоканалу пояснила, що таке рішення принесе більше шкоди ніж користі. По-перше, активний мул, який «працює» на очисних спорудах, є чутливим до хімічних домішок і може від них загинути. А в поверхневих водах може бути підвищена кількість таких домішок та хлоридів. По-друге, збільшення обсягу забруднених вод вимагає суттєвого зростання витрат електроенергії для подачі повітря в аеротенки, що теж економічно невигідно і у разі прийняття рішення, відіб’ється на тарифах.

Вперше прописано вимоги до господарств, не приєднаних до системи каналізації міста

Чіткі, та, мабуть, більш жорсткі вимоги прописано в Правилах для приймання рідких відходів від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення міста Чернігова (це стосується як підприємств, так і населення Чернігова).

Відповідно до Правил, улаштування, експлуатація водонепроникних вигрібних ям, септиків та збирання рідких відходів з об'єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення міста Чернігова, повинно здійснюватися згідно з "Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць" затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011 р. №145 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за №457/19195 та іншими діючими нормативно-правовими актами, будівельними та санітарними нормами та правилами. Це – загально визначена європейська практика, яка унеможливлює забруднення ґрунтових та артезіанських вод. На сьогоднішній день у більшості господарств вигрібні ями не є водонепроникними і через це всі нечистоти, проходячи в ґрунт, забруднюють ті запаси води, які є на території нашого міста.

Більш жорсткими стали вимоги для перевізників рідких побутових відходів. Відтепер перевезення рідких відходів від місця їхнього збору до зливальних станцій (пунктів) повинно здійснюватися виключно спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами), які унеможливлюють їх розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Це унеможливить скиди стічних вод поза межами станції зливу.

Проблема скидання стічних вод до дощової каналізації міста або у прилеглі водойми – загальновідома. Задля її вирішення Споживач або суб’єкт господарювання, який скидає рідкі відходи до системи централізованого водовідведення міста Чернігова через зливальні станції повинен укласти Договір про надання послуг з водовідведення з надавачем послуг з приймання рідких відходів від Споживачів. У разі не укладення договорів у Споживача завжди можна буде спитати, куди саме він діває свої стічні води. І це рішення має позитивно вплинути на екологічну безпеку Чернігова.

Відповідно до прийнятих Правил не допускається скидання рідких стічних вод через зливальні станції (пункти) від Споживачів, на об’єктах яких здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод згідно з додатком 1 до Правил. Сьогодні підприємства міста і навіть області намагаються «утилізувати» агресивні відходи виробництва, скидаючи їх за копійки через станції зливу. В той же час витрати на очищення цих стоків лягають додатковим навантаженням на тарифи. Тобто, хтось отримує надприбутки за рахунок мешканців міста.

Після набирання чинності Правилами, надавачі послуг з приймання рідких відходів на зливальних станціях (пунктах) повинні розбавлятись рідкі відходи водою у співвідношенні 1:1. Рідкі відходи після розбавлення водою на зливальних станціях (пунктах) повинні задовольняти вимогам до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення міста Чернігова, які викладені у додатку 3 Правил.

Прийняті виконкомом Правила є позитивним кроком у напрямку екологічної безпеки нашого міста. Нові Правила набудуть чинності з дня їх оприлюднення в друкованому ЗМІ (орієнтовно – 11 квітня, газета «Чернігівські новини: Сім днів»).

З повним текстом Правил можна ознайомитися після набрання чинності на сайті Чернігівської міської ради у розділі «Рішення виконкому» та на сайті КП «Чернігівводоканал» у розділі «Нормативна база» - «Рішення місцевих органів влади». Наразі текст правил розміщено на сайті Чернігівської міської ради у розділі «Проекти рішень виконкому».

Довідково:

На сьогодні стан природних та  стічних вод в Україні значно погіршився. Це обумовлено розвитком науково-технічного прогресу та недбалим ставленням людини до оточуючого середовища. Існують методи, які дозволяють ідентифікувати забруднюючі речовини та визначити такі важливі характеристики води, як хімічне та біохімічне споживання кисню.

*Біохімічне споживання кисню (БСК5) - це кількість кисню в міліграмах, потрібна для окиснення органічних речовин, що містяться в 1 л води, аеробними бактеріями до СО2 і Н2О впродовж 5 діб без доступу повітря і світла.

Хімічне споживання кисню (ХСК) визначається як кількість кисню, яка необхідна для хімічного окислення в одиниці об’єму води органічних і мінеральних речовин. У природних водах ХСК обумовлено наявністю гумінових речовин, сірководню, сульфітів, заліза(II).

Було встановлено, що чим більше в воді органічних речовин, тим більше необхідно кисню, для їх окиснення.

 

Інформаційна служба КП «Чернігівводоканал»

05/04/2019

Написати нам